Hållbarhet

HH Ferries Group driver en hållbar färjeförbindelse där man använder den senaste tekniken för att minska miljöpåverkan, samtidigt som man ständigt strävar efter att stärka den regionala integrationen i Öresundsregionen. HH Ferries Group är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Färjorna som trafikerar linjen var från 2007 de första som uppfyllde kraven i SECA-utsläppsreglerna, som blev obligatoriska 2015. Gruppen arbetar dessutom kontinuerligt för att minska koldioxidutsläppen och minska färjeförbindelsens påverkan på havsmiljön för Öresundsregionens bästa. HH Ferries Group har tagit initiativet till att introducera batteridrift på de två färjorna Tycho Brahe och Aurora för att ytterligare minska färjornas miljöpåverkan.

HH Ferries Group och färjeförbindelsen bidrar vidare till lokalsamhället på båda sidorna av Öresund genom att skapa jobb och stödja kultur, utbildning och näringsliv.

Läs mer

Batteriombyggnadsprojekt

HH Ferries Groups miljöpolicy och ISO 14001:2015-certifiering

ISO 14001:2015-certifikat