Ägande

HH Ferries Group ägs av en europeisk infrastrukturfond under First State Investments som är en långsiktig investerare med över 900 miljarder kronor i förvaltat kapital. Sedan 1994 har First State Investments investerat i infrastrukturverksamheter på uppdrag av institutionella investerare och företaget följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Infrastrukturfonden First State European Diversified Infrastructure Fund FCP-SIF äger all verksamhet i HH Ferries Group som utgörs av företagen HH Ferries AB, HH Ferries Helsingborg AB, HH Ferries Helsingør ApS, HH Ferries Management A/S och HH Ferries Øresund A/S.

First State Investments